Eski Çağlarda Kullanılan Moda Takıları

 Eski Çağlarda Kullanılan Moda Takıları

Takı; eski çağlardan bu yana insan hayatında çok önemli bir yer edinmiştir. Eski zamanlarda insanoğlu aksesuar ve takı amacıyla pratik amaçlara uygun olarak kullanmışsa da günümüzde güzellik unsuru olarak kullanılmaktadır. Antik çağlarda insanoğlu ilk takı ve aksesuar malzemelerini kemik, fildişi, ahşap deniz kabukluları ve taşlarla üretmekteydi. Birçok takı önemli yer edinmiş kişiler için yapılmaktaydı ve sosyal statü göstermekteydi. Ayrıca bu kişiler öldüğünde de takılarla birlikte gömülürdü. Bu da araştırmacılara o toplumun kutsal yapısı hakkında bilgi vermektedir.

Takıların Kullanım Amaçları

Tarihte takılar farklı amaçlar ve işlevler için üretilmiş ve kullanılmıştır. Doğada bilinen tüm organik ve inorganik maddelerden üretilen takılar saçtan başlayarak ayak parmaklarına kadar vücuttaki her nokta için kullanılabilmektedir. Takılar insanoğlu için maddi varlığın göstergesi, sahibini şerden koruyan tılsım, sosyal statü göstergesi, dini sembol veya elbiseleri süsleyen broş olarak da kullanılma amacı taşımıştır. Günümüzde ise takının amacı süslenmeye doğru kaymıştır. Modern dünya için takı güzelliği tamamlayan unsur haline gelmiştir. Takı ve mücevherler farklı kültürlerde maddi zenginlik olarak saklanabildiği gibi belli bir grup veya kavme olan bağlılığı gösterebilmektedir. Hristiyanlar’ın Haç, Museviler’in köşeli yıldız veya evli birinin yüzüğü bağlılık simgesi sayılabilmektedir.

Kullanılan Takılar

Takının ve sanatının ortaya çıkışının 5000 sene öncesine dayandığı söylenmektedir. Ayrıca Mezopotamya’da doğduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle takının birçok farklı kültürde, farklı türde ve işlevde kullanıldığını söylemek mümkündür. Mezopotamya’da çok sayıda kolye ve iğne, Eski Roma’da altın, bronz ve gümüş gibi değerli şeyler ve daha eski zamanlarındaysa cam boncuklarla inci, Orta Çağ’da nazarlık ve mühür yüzükleri, taç, tarak gibi aksesuarlar, Çin’de nazarlık ve tılsım gibi takılar kullanılmıştır.

Her bir kültürde kullanım amacı farklı olmakla birlikte bu kültürlerde kullanılan aksesuar ve takıların birbirine benzer olduğu, işçiliklerin birbirlerinden etkilendiği ve özümsendiği de görülmektedir. Sonuç olarak günümüzde moda olarak kullanılan takılar; eski çağlarda da kolye, bilezik, küpe, nazarlık, tılsım, yüzük, broş, taç, tarak ve çeşitli boncukların takı ve süs eşyası olarak kullanıldığı görülmektedir.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap